نوزدهمین همایش آموزش پزشکی مرکز بهداشت صنعتی برگزار گردید .

نوزدهمین همایش آموزش پزشکی مرکز بهداشت صنعتی برگزار گردید .
با فرارسیدن فصل سرما و بنابه درخواست مکرر همکاران نوزدهمین همایش آموزش پزشکی مرکز بهداشت صنعتی با عنوان سینوزیت و آلرژی درتاریخ 92/7/29 در محل سالن اجتماعات شهید نصرالهی برگزار گردید.

در ابتدای همایش سرپرست جدید مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان ضمن گرامی‏داشت ولادت امام علی النقی (ع) اظهار داشت: برگزاری این گونه همایش ها و انتقال نکات آموزشی برای آگاهی بخشی به افراد نقش بسزا و مهمی دارد که ضرورت ایجاب می کند این گونه فعالیت های و اقدامات را پیشروی رسالت و وظایف خود قرار دهیم تا اهداف حوزه سلامت را با کمک و مساعدت یکدیگر عملی سازیم.

حاج عابدینی در ادامه اشاره کرد:" سلسله این همایشها به همت جناب آقای دکتر فرنقی زاد از سال 1391 آغاز گردیده و به امید حق تعالی در راستای ارتقاء دانش سلامت همکاران محترم شرکت ارتباطات زیرساخت همچنان ادامه خواهد یافت ."

در ادامه آقای دکتر جزایری متخصص گوش وحلق وبینی ـ فلوشیپ اندوسکوپی سینوس، از پزشکان مجرب مرکز بهداشت صنعتی به تفصیل در خصوص ساختمان گوش،گلووبینی و علل سینوزیت و آلرژی و راههای پیشگیری از این بیماریها سخن گفت. در پایان نیز همکاران به پرسش در حیطه موضوع همایش پرداختند .

۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۳۹