دکتر عابدینی سرپرستی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان را برعهده گرفت.

دکتر عابدینی سرپرستی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان را برعهده گرفت.
مراسم معارفه دکتر عباس حاجی عابدینی به عنوان سرپرست جدید مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت و تودیع دکتر محمد رضا فرنقی زاد مدیر کل قبلی این مرکز با حضور اعضای هیات مدیره ،مدیران و کارکنان این مرکز برگزار شد.
در این مراسم مهندس مظلومی معاون وزیر و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تقدیر از خدمات دکتر فرنقی زاد , برای دکتر عابدینی که مسئولیت این مجموعه را برعهده گرفته است آرزوی موفقیت کرد و گفت:کار گروهی به نتیجه می رسد و موجب می شود همکاران به صورت مناسبی از خدمات و امکانات درمانی این مرکز استفاده کنند چرا که یک فرد و مدیر به تنهایی نمی تواند از عهده کار برآید .
در آغاز مراسم دکتر عابدینی اظهار امید واری کرد همانند قبل ، با ارتقای کیفی کادر درمانی خدمات کاملی در این مجموعه ارایه شود.
دکتر فرنفی زاد نیز گفت: تا جایی که توانستیم با کمک یکدیگر کارهایی انجام دادیم که مفید باشیم ،هدف این بود که کار به خوبی انجام شود و به کمک شما همکاران انجام شد.
دکتر عابدینی که به سرپرستی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان منصوب شد. همکاری خود را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کارشناس اداره کل رایانه از سال 1369 آغاز کرد ، وی در سال 79 از رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل شد ودر سال 86 به عنوان پزشک بخش اورژانس و مسئول فنی شیفت عصر منصوب شد. وی از شهریور ماه 91 تاکنون به عنوان معاونت مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در این مرکز مشغول به کار است.
۲۴ مهر ۱۳۹۲ ۱۶:۱۸