رضایتمندی مراجعین از خدمات مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان افزایش یافته است.

رضایتمندی مراجعین از خدمات مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان افزایش یافته است.
نتایج نظر سنجی بعمل آمده توسط روابط عمومی شرکت در مرداد ماه 1392 ، با تکمیل 220 فرم ثبت نظر ، حاکی از افزایش رضایتمندی مراجعین از خدمات ارائه شده در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان می‏باشد.

به گزارش واحد روابط عمومی نتایج حاصله از این نظر سنجی حول محور رضایتمندی مراجعین از مرکز که در جلسه شورای معاونین شرکت نیز مطرح  و از زحمات مدیریت و کارکنان مرکز بهداشت صنعتی تقدیر شده، به شرح ذیل می‏باشد:


پاسخ‏های ویژه کارکنان شرکت:

- اکثر پاسخگویان از وضعیت و نحوه همایش های پزشکی برگزار شده در سالن شهید نصراللهی رضایت دارند.

- بیشتر پاسخگویان از طرح های پایش سلامت اجرا شده در سطح شرکت رضایت دارند.

اکثر پاسخگویان از وضعیت سرویس ایاب و ذهاب مرکز بهداشت رضایت دارند.

اکثر پاسخگویان (کارکنان شرکت) موافق استفاده کارکنان سایر شرکت ها از خدمات مرکز بوده و معتقدند که این اقدام می‏تواند باعث درآمدزایی برای این مرکز باشد. اگر چه 20 درصد از پاسخگویان نیز ضمن مخالفت با استفاده کارکنان سایر شرکت ها آن را باعث ازدحام و افت کیفیت خدمات این مرکز می دانند. تعداد اندکی نیز معتقدند که در صورت برنامه ریزی مناسب و جلوگیری از افت کیفیت خدمات مرکز مشکلی برای استفاده کارکنان سایر شرکت ها نیست.

پاسخ‏های ارایه شده به سوالات عمومی

سؤالات عمومی این پرسشنامه در برگیرنده نظرات و میزان رضایت مراجعان از وضعیت عمومی

مرکز می باشد که نتایج حاصله بیانگر نکات زیر است:

-اکثر پاسخگویان از وضعیت بهداشت محیطی مرکز رضایت دارند.

-اکثر پاسخگویان از سرعت رسیدگی به درخواست های خود در این مرکز رضایت دارند.

-اکثر پاسخگویان از نحوه برخورد کارکنان و پزشکان این مرکز رضایت دارند.

-اکثر پاسخگویان معتقدند که سطح تخصص پزشکان مرکز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

-میزان رضایت پاسخگویان از موقعیت مکانی و جغرافیای مرکز از نظر دسترسی آنها و خانواده شان در حد متوسط است.

-اکثر پاسخگویان سطح امکانات پزشکی موجود در مرکز را خوب ارزیابی کرده و از آن رضایت دارند.

-میزان رضایت پاسخگویان از خدمات پزشکی ارائه شده در محل ساختمان اداری در حد متوسط است.

-میزان رضایت پاسخگویان از سیستم نوبت دهی اینترنتی در حد متوسط به پایین قرار دارد و تعداد زیادی نیز عنوان کرده اند که تا به حال موفق به استفاده از این خدمات نشده اند.

میزان رضایت پاسخگویان از نحوه اطلاع رسانی مرکز در حد متوسط است.

میزان رضایت از بخش های مختلف مرکز:

- میزان رضایت پاسخگویان از بخش های دندانپزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژی در حد بالا و میزان رضایت از بخش های قلب، داخلی، جراحی، گوش‏وحلق و بینی، پوست و ارتوپدی در حد متوسط قرار دارد. ضمناً پاسخگویان در مورد بخش های غدد ، ریه ،زنان و ارولوژی نظری ارائه نکرده اند.


دکتر فرنقی زاد در خصوص روند نظرسنجی بیان کرد: ارزیابی کیفیت مراقبت‏های بهداشتی و درمانی در دو دهة اخیر از " اندازه‏گیری استانداردها" به سمت "اندازه‏گیری میزان رضایت مشتریان " تغییر جهت داده است . هدف از این کار تصمیم گیری درباره ارتقاء فرایندهای سازمانی در راستای تامین نیازها و انتظارات مشتریان است . در نتیجه علاوه بر اندازه‏گیری رضایت مراجعین و بیماران می‏بایستی عملکرد فرایندها نیز به طور مرتب مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد .

مدیرکل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان افزود: انتشار صادقانه نتایج این نظرسنجی و افکارسنجی‏هایی از این دست، به مدیران در تبیین سیاست‏گذاری‏ها و ارائه راهبرد برای بهبود عرصه بهداشت و سلامت کمک خواهد کرد. امروز عرصه بهداشت و سلامت نیازمند نظرسنجی است و می‏توان با استفاده از تجربیات گذشته، دانش و تکنولوژی روز بستر ارتقاء کمی و کیفی این بخش را فراهم نمود.

۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۴۳