اردوی سلامت کودکان با هدف وارنیش فلوراید تراپی دندانها ی کودکان 3 تا 12 ساله برای اولین بار در سطح کشور در شرکت ارتباطات زیر ساخت برگزار گردید.

اردوی سلامت کودکان با هدف وارنیش فلوراید تراپی دندانها ی کودکان 3 تا 12 ساله برای اولین بار در سطح کشور در شرکت ارتباطات زیر ساخت برگزار گردید.
اردوی سلامت کودکان به اهتمام معاونت توسعه و مدیریت منابع، اداره کل امور اداری ، روابط عمومی و مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت و با مشارکت اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انجمن بهداشتکاران دهان ایران در تاریخ 17 و 18 شهریور ماه برگزارگردید .

دکتر محمد خوشنویسان رییس اداره سلامت دهان ودندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه رییس انجمن بهداشت‏کاران دهان ایران و هیئت همراه ضمن بازدید از این اردو گفت:" این اردو برای اولین بار در سطح کشور انجام شده و می‏تواند الگویی برای تمام سازمانهای دولتی وخصوصی و آموزش وپرورش باشد ."

وی افزود: سرمایه گذاری برای فرهنگ سازی در زمینه سلامت کودکان یکی از مسئولیت های بنیادین ارگانهای سلامت محور است که تضمینی برای ارتقاء سلامت جامعه و کاهش هزینه‏ها خصوصاً در بیماریهای دهان و دندان در آینده است.

ایشان خاطرنشان کرد: برگزاری طرح‏های جامع‏نگر در ارگانها از اقدامات موثر در سلامت کارکنان بوده که این مهم در شرکت ارتباطات زیرساخت بخوبی پیگیری و اجرا می‏گردد.

در این طرح که با هدف آموزش، پیشگیری و ارائه خدمات سلامت به فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در محیطی شاد وکودکانه بدون استرس برای گروه سنی 3 تا 12 سال برگزار گردید ، بیش از 240 نفر از کودکان تحت معاینات بینایی سنجی و دندانپزشکی و سنجش قد و وزن قرار گرفتند .

هدف اصلی این طرح ارائه خدمات پیشگیری شامل آموزش روش صحیح مسواک زدن همراه با بازیهای مفرح و کودکانه و وارنیش فلوراید تراپی کودکان که باعث مقاوم سازی دندانها در سنین زیر 12 سال می شود بود که می‏بایست هر  6 ماه یکبار تا سن 12 سالگی تکرار شود .

حضور کودکان بدون پدر و مادر بر روی یونیتهای سیار دندانپزشکی باعث افزایش اعتماد به نفس ایشان و کاهش ترس آنها از درمان گردید.

شایان ذکر است طبق آمار جهانی از هر 10 کودک که به دندانپزشک مراجعه می کند 2 نفر از آنها غالباًحاضر به همکاری برای انجام درمان نیستند اما در این طرح به همت دست اندرکاران و به سبب فراهم آوردن محیط غالب بازی وشادی و اهداء جوایز به کودکان،فقط 5  نفر از کودکان در ابتدا همکاری لازم را نداشتند ( 2/1%) که پس از انجام بازی و نقاشی و مسابقات قرآنی و ایجاد آرامش ذهنی آماده معاینه و درمان شدند.

مهندس شمس و مهندس همتی از اعضاء هیئت مدیره شرکت همراه با دکتر فرنقی زاد مدیرکل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان نیز پس از بازدید از مراحل روند عملیات فلورایدتراپی، با مسئولین وزارت بهداشت نیز در این زمینه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

لازم به ذکر است مرحله دوم طرح در اسفند ماه سال جاری انجام خواهد پذیرفت. 

۲۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۳:۳۵