مدتی است روی بازی دست راستم نقطه ای حساس بوجود آمده که وقتی آنرا فشار می دهم درد می کند. فقط کمی قرمر شده است. فردی به من گفته است که ممکن است مو به داخل پوست برگشته باشد و این باعث درد شده است.خواستم بپرسم دلیل این درد چیست و باید به کدام پزشک (پوست یا ؟) مراجعه کنم؟

با سلام : مشکلی که برای شما بوجود آمده ممکن است به همان دلیلی باشد که خودتان ذکر کرده اید ولی جهت بررسی و تشخیص بیماری به پزشک عمومی ویا متخصص پوست مراجعه نمایید. موفق باشید
۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۲:۱۰