اولین اردوی سلامت فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار می گردد.

اولین اردوی سلامت فرزندان کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار می گردد.
در راستای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت کارکنان و خانواده تحت پوشش ایشان، طرح فلورایدتراپی فرزندان 3 تا 12 سال کارکنان در تاریخهای 17 و 18 شهریور 92 برگزار میگردد.

در این طرح که به اهتمام اداره کل امور اداری ، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل و مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت و با مشارکت اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انجمن بهداشتکاران دهان ایران برگزار خواهد شد ، کودکان سنین 3 تا 12 سال همزمان با آموزش بهداشت دهان و انجام فلورایدتراپی ( مقاوم سازی دندانها ) در محیطی آکنده از تفریحات سالم و جذاب با برگزاری ایستگاه شادمانی ، کارگاه نقاشی و مجسمه سازی با خمیر  و آموزشهای قرآنی و ... مورد معاینات بینایی سنجی نیز قرار خواهند گرفت و تیم مستقر پزشکی و امداد در تمام طول مدت طرح در محل حضور خواهند داشت.

در این اردو کودکان پس از پذیرایی صبحانه و آموزش نحوه صحیح مسواک زدن بصورت عملی ، با نظارت تیم دندانپزشکی مورد فلورایدتراپی دندانهاقرار خواهند گرفت و سپس حین اجرای برنامه های شاد و مفرح، بینایی سنجی ایشان نیز انجام خواهد پذیرفت و در پایان جهت صرف ناهار میهمان شرکت ارتباطات زیرساخت خواهند بود. 

۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۶:۰۰