کلینیک دندانپزشکی کودکان در مرکز بهداشت صنعتی افتتاح شد.

کلینیک دندانپزشکی کودکان در مرکز بهداشت صنعتی افتتاح شد.
در آستانه هفته دولت و گرامیداشت روز پزشک با حضور جمعی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، کلینیک دندانپزشکی اطفال مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان افتتاح گردید.

در این مراسم مهندس خسروی مدیرعامل محترم شرکت ضمن تایید لزوم ایجاد بخش دندانپزشکی اطفال گفت : این بخش باید در راستای کاهش استرس و ترس کودکان و ترغیب ایشان جهت مراجعه به دندانپزشکی باشد  که خوشبختانه به همت همکاران مرکز بهداشت صنعتی اینگونه نیز میباشد.

در ادامه مهندس راسخ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت اشاره کردند که هدف تغییرات ایجاد شده در مرکز بهداشت صنعتی سوق دادن این واحد به سمت یکی از برترین مراکز بهداشتی درمانی می باشد .

دکتر فرنقی زاد رئیس مرکز بهداشت صنعتی با بیان اینکه افزایش سطح سلامت دهان و دندان کودکان و ارائه سریع خدمات درمانی از  اهدف اصلی مرکز میباشد گفت: ارتقاء سطح سلامت کارکنان شرکت و خانواده محترم ایشان در تمام سطوح همواره از اهداف والای مرکز بهداشت صنعتی بوده و در این راستا به شبانه روزی شدن بخش رادیولوژی دیجیتال اشاره نموده و افزود : به جهت تکریم بانوان شاغل در سطح شرکت و مراجعین محترم سرکارخانم دکتر شیوا متقی از متخصصان مجرب در زمینه کلیه و مجاری ادرار نیز به جمع همکاران در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان پیوسته اند. 

35468786

۳ شهریور ۱۳۹۲ ۱۱:۳۵