تشخیص اختلالات عصبی - رشد و نموی در نوزادان با صدای گریه آنان.

تشخیص اختلالات عصبی - رشد و نموی در نوزادان با صدای گریه آنان.
آنالیز صدای گریه نوزادان یک موضوع مورد بحث و بررسی بین محققان برای چندین دهه بود. تا اینکه اخیرا جمعی از محققین در یک کار گروهی با اعضای بیمارستان زنان و نوزادان در زمینه ابداع یک نرم افزار جهت آنالیز صدای گریه نوزادان فعالیت کرده اند. این نرم افزار قرار است با بررسی صدای گریه به اختلالات عصبی و یا رشد و نموی در نوزادان بپردازد.

فرایند بررسی این نرم افزار با ضبط کردن صدای گریه نوزاد در فریم های زمانی 12.5 میلی ثانیه‏ای آغاز می شود. پس از آن فاکتور های فرکانس، حجم صدا و 80 پارامتر دیگر برای هر فریم ضبط شده، مورد بررسی قرار می گیرد. با چیدن هر یک از این فریم ها در کنار یکدیگر می توان به یک نمای کلی از گریه نوزاد رسید.

 

دقت این نرم افزار آنقدر بالا است که می تواند نویز ها و صداهای زاید و فاقد ارزش اطلاعاتی را که از محیط اطراف به گوش می رسد، تشیخص دهد و آنها را از فریم ها حذف نماید. امید می رود با استفاده از این تکنولوژی، کلینیک ها بتوانند ناسازگاری ها و مغایرت های بسیار ظریف را که تا پیش از آن در صدای گریه نوزادان ناملموس بود، تشخیص دهند و صدای گریه را به منبع اطلاعاتی ارزشمندی در بررسی سلامت جسمی و روحی نوزادان برای پزشکان تبدیل کند.

 

پس از تشخیص مغایرت ها نسبت به استاندارد تعریف شده، به بررسی این نکته که هر عدم انطباق به یک اختلال جسمی و یا روحی در نوزاد مربوط است پرداخته می شود.

 

تشخیص به موقع اختلالات رشد و نمو در نوزادان بسیار مهم و ضروری است. این امر منجر می شود تا دیدگاه هایی پیرامون علل این اختلالات شکل گیرد و تلاش هایی برای پیشگیری در زمینه کاهش شدت و سختی اختلالات و معلولیت ها در کودکان صورت پذیرد.

 

پس زبان نوزاد، گریه های اوست. مکالمه او و این نرم افزار هم باید شنیدنی باشد.

۲ اَمرداد ۱۳۹۲ ۰۹:۱۲