مراسم ختم قرآن کریم در مرکز بهداشت صنعتی وسلامت کارکنان درماه ضیافت الهی انجام می گردد.

مراسم ختم قرآن کریم در مرکز بهداشت صنعتی وسلامت کارکنان درماه ضیافت الهی انجام می گردد.
محبان و عاشقان حضرت مهدی (عج) مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در ماه ضیافت الهی ماه مبارک رمضان روزانه یک جزء از قرآن مجید را به نیت تعجیل در فرج آن حضرت ازساعت 7 الی 8 صبح در نمازخانه مرکز قرائت خواهند کرد.

به امید ظهورش 

۱۶ تیر ۱۳۹۲ ۱۱:۳۶