طرح پایش سلامت بسیجیان حوزه ارتباطات کشور برگزار شد.

طرح پایش سلامت بسیجیان حوزه ارتباطات کشور برگزار شد.
طرح پایش سلامت بسیجیان که هم زمان با سالروز فتح خرمشهر، آغاز شده بود به همت واحد پایش مرکز بهداشت صنعتی به پایان رسید.

در راستای طرح‏های پایش سلامت و سنجش همکاران در سطح کشور ، طرح غربالگری سلامت ویژه بسیجیان حوزه ارتباطات کشور طی 3 روز و باحضور 103 نفر از همکاران بسیجی انجام شد.

این طرح پس از فراخوان همکاران بسیجی در روزهای دوم و سوم خرداد در سالن شهید یگانه و در روز دهم خرداد در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با انجام معاینات پزشکی و آزمایشات روتین پزشکی و بررسی BMI و ویزیت متخصصان پایان یافت.

بدیهی است پایش سلامت  از ارکان اصلی تحقق ارتقاء سلامت کارکنان بوده و مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان مفتخر است که طرح پایش گروههای هدف را از ابتدای سال 91 آغاز و همچنان در دستور کار خود قرار داده است.

۱۶ تیر ۱۳۹۲ ۰۸:۴۰