ارائه گزارش طرح سلامت دهان ودندان در پنجاه وسومین کنگره دندانپزشکی

ارائه گزارش طرح سلامت دهان ودندان در پنجاه وسومین کنگره دندانپزشکی
پنجاه وسومین کنگره دندانپزشکی توسط انجمن دندانپزشکی ایران با موضوع "چالشهای تشخیص در دندانپزشکی " در سالن همایشهای برج میلاد برگزار گردید.

در این کنگره ، طرح سلامت دهان و دندان کارکنان شرکت ارتباطات زیر ساخت که برای اولین بار در سطح کشور توسط مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان اجرایی گردیده است ،معرفی شد.

دکتر فرنقی زاد رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان ضمن اشاره به راهکار های اجرایی طرح سلامت دهان و دندان و بررسی موانع مشکلات موجود گفت : "همیشه شعار پیشگیری بهتر از درمان است مطرح شده است ولی در شرکت ارتباطات زیر ساخت سعی شده است این شعار به عمل تبدیل گردد" .

وی ادامه داد :شاخص DMFT  ( شاخص پوسیدگی دندان ) کارکنان شرکت 13 می باشد، که نسبت به میانگین جامعه کمتر بوده است و حاکی از وضعیت نسبی مناسب ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهداشت دهان و دندان کارکنان می‏باشد .

در پایان دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و انجمن بهداشت‏کاران دهان و دندان ایران ضمن اهداء لوح تقدیر، از اعضاء هیت مدیره و معاون توسعه منابع شرکت ارتباطات زیر ساخت و فعالان این طرح تشکر و قدردانی نمودند .

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۵:۳۸