به مناسبت روز ماما و همزمان با روز مادر ، همایش مهر 3 با حضور بانوان شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار گردید

به مناسبت روز ماما و همزمان با روز مادر ، همایش مهر 3 با حضور بانوان شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار گردید
این همایش با سخنان جناب آقای دکتر فرنقی زاد مبنی بر تاثیرات آموزش و پیشگیری از بروز بیماریها و ارتقاء سطح سلامت در سالن شهید نصرالهی و در تاریخ 25/2/92 آغاز گردید.

این همایش با سخنان جناب آقای دکتر فرنقی زاد مبنی بر تاثیرات آموزش و پیشگیری از بروز بیماریها و ارتقاء سطح سلامت آغاز گردید.
وی گفت برنامه امسال مرکز بهداشت صنعتی با تمرکز بر خانواده هاست و شعار این مرکز در سال جاری «ارتقاء سطح سلامت در خانواده کارکنان » می­باشد که امیدواریم با حمایت کارکنان محترم شرکت اجرا گردد.
در ادامه سرکار خانم دکتر امینیان در این همایش به شرح سرطانهای شایع زنان پرداختند . ایشان ذکر کردند این سرطانها با انجام تستها و معاینات لازم قابل پیشگیری است . سپس سرکار خانم حبیب پور به شرح سرطان سینه و خودآزمایی توسط خود فرد پرداختند.
شایان ذکر است در نظر سنجی انجام شده از برگزاری این همایش 65 درصد عالی و 23 درصد خوب 8 درصد متوسط و 4 درصد ضعیف ثبت شده اشت که این 4 درصد از نحو اطلاع رسانی و امکانات سمعی بصری و زمان همایش به عنوان موارد قابل بهبود نام بردند.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۵:۲۶