اولین جلسه هم آوایی مرکز بهداشت صنعتی در سال 1392 برگزار شد.

اولین جلسه هم آوایی مرکز بهداشت صنعتی در سال 1392 برگزار شد.
همزمان با هفته سلامت اولین جلسه هم آوایی مرکز بهداشت صنعتی در سال جدید با حضور معاون درمان، مسئولین واحدها و پرسنل برگزار گردید .

ریاست مرکز بهداشت صنعتی، در ابتدای این نشست ضمن تبریک آغاز سال جدید از خداوند متعال ایامی همراه با موفقیت و سلامت برای تمامی همکاران آرزو کرده و به تشریح اهداف و برنامه‏های سال جدید و بررسی چالش‏های پیش رو در راستای بهبود عملکرد و ارتقاء بهداشت و سلامت کارکنان همسو با قوانین جاری شرکت پرداختند.

دکتر فرنقی زاد در ادامه بر تشکیل جلسات هفتگی واحدهای مختلف با مدیریت مرکز بدون حضور مسئولین، به جهت تعامل هر چه بیشتر در راستای حصول نتایج ارزنده تاکید نموده و از کارکنان خواستند تا در جلسات آتی در تبادل نظرها مشارکت فعال داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: با همکاری و مساعدت اساتید، اتاق فکر در مرکز راه اندازی خواهد شد تا زمینه هم فکری پرسنل در روند اداره مرکز فراهم شود و علاقمندان می توانند در آن مشارکت فعال داشته باشند.

در ادامه جلسه مدیریت مرکز در مورد قوانین و مقررات اداری و برنامه های سال جدید با  همکاران به بحث و تبادل نظر پرداختند .

۱۹ فروردین ۱۳۹۲ ۲۲:۱۲