اولین جلسه هم آوایی سال 1391 مرکز بهداشت صنعتی وسلامت کارکنان برگزار گردید .

اولین جلسه هم آوایی سال 1391 مرکز بهداشت صنعتی وسلامت کارکنان برگزار گردید .
اولین جلسه هم آوایی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در محل نمازخانه مرکز برگزار شد و همکارانی که پیشنهادات سازنده ارائه نموده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.

جناب آقای دکتر فرنقی زاد مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی ضمن تبریک سال نو، از همکاری و تلاش تمامی پرسنل که طی سال 1391 در راستای نیل به  اهداف مرکز که همانا ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات  به همکاران محترم شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر بیماران می‏باشد ، تشکر نموده و به 10 نفر از همکارانی که با پیشنهادات سازنده خود موجبات تحقق این مهم را فراهم نمودند، هدایایی تقدیم کردند؛ که اسامی ایشان به شرح زیر است:

1.     مرجان محمدی

2.     نوشین سهرابی

3.     الهام پیدایش شهرستانی

4.     دکتر سارا صمدی

5.     مهناز آژیر

6.     دکتر نسیبه آل اسحقی

7.     مینا حسینی

8.     حمیرا حیدری

9.     محمدحسن منصوریان

10. حسن سلامی

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۱۰