مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد.

مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد.
مهندس خسروی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان این شرکت که در مرکز همایش های شهید قندی برگزار گردید گفت : یکی از مهمترین راه های افزایش بهره­ وری نیروی انسانی ، حفظ بهداشت و سلامت آنهاست
مهندس خسروی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان این شرکت که در مرکز همایش های شهید قندی برگزار گردید گفت : یکی از مهمترین راه های افزایش بهره ­وری نیروی انسانی ، حفظ بهداشت و سلامت آنهاست ، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ، زیان های اقتصادی ناشی از عدم رعایت بهداشت حرفه ای در جهان ، بیش از 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می­دهد. ایشان به نقش سلامت در اسلام و توجه دین مبین اسلام به سلامت جسم و روان افراد اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش بهداشت حرفه ای در توسعه پایداری جهانی گفت: « سازمان بهداشت جهانی قابلیت های بهداشت حرفه ای و نقش محوری آن را در توسعه پایدار مورد تائید قرار داده و پیشگیری از حوادث شغلی و کاهش فشارهای روانی را در دو اصل اول این امر قرارداده است.»
مهندس خسروی در پایان با تشکر از اقدامات انجام شده در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان از خانواده مرحوم دکتر حمیدیه بنیانگذار این مرکز تقدیر و تشکر نمود.
۹ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۰۵