کتابخانه و کلاس آموزشی ابن سینا در مرکز بهداشت صنعتی افتتاح شد.

کتابخانه و کلاس آموزشی ابن سینا در مرکز بهداشت صنعتی افتتاح شد.
طی مراسمی کتابخانه و کلاس آموزشی ابن سینا در مرکز بهداشت صنعتی با حضور آقای شهبازی مدیرکل منابع انسانی و آموزش افتتاح شد.

در این مراسم دکتر فرنقی زاد با بیان لزوم وجود چنین بخش هایی در مراکز درمانی اعلام نمود: با توجه به گستره ی علم پزشکی در دنیای امروز برگزاری کلاس های آموزشی و وجود کتابخانه جهت به روز رسانی اطلاعات کارکنان امری ضروریست.

در این مراسم آقای شهبازی در جمع کارکنان مرکز ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه منابع انسانی گفت: "برای ارتقاء سطح علمی کتابخانه و آموزش کارکنان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم این موضوع به عنوان الگویی برای سایر ادارات کل باشد و در تمام ادارات کل یک کتابخانه کوچک داشته باشیم." 

۷ اسفند ۱۳۹۱ ۱۴:۵۵