مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان از برندگان تیم های ورزشی تقدیر نمود.

مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان از برندگان تیم های ورزشی تقدیر نمود.
مراسم تقدیر و تشکر از برندگان تیم های ورزشی دارت ،تنیس روی میز و فوتبال دستی با حضور جناب آقای هدهدی و جناب آقای دکتر فرنقی زاد انجام شده و جوایزی از طرف اداره تربیت بدنی به ایشان اهدا شد .

آقای هدهدی مسئول تربیت بدنی شرکت در پاسخ به درخواست پرسنل مرکز جهت اختصاص دادن مربی ورزشی به مرکز بهداشت و تکمیل تجهیزات موجود فرمودند : با توجه به استقبال همکاران اقداماتی موثر در جهت گسترش فرهنگ ورزش و تهیه تجهیزات لازم انجام خواهد گردید و از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهند شد . 

در ادامه دکتر فرنقی زاد مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان ضمن اهداء لوح تقدیر از زحمات آقای مقصودی زند در پیشبرد اهداف مرکز تشکر و قدردانی نموده و مسئولیت پدیرش بیماران را به سرکار خانم مینا حسینی واگذار نمودند.

۶ اسفند ۱۳۹۱ ۲۲:۵۰