ارائه خدمات پزشکی و درمانی به راهپیمایان یوم ا... 22 بهمن

ارائه خدمات پزشکی و درمانی به راهپیمایان یوم ا... 22 بهمن
مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن به راهپیمایان خدمات پزشکی و درمانی ارائه نمود.

با توجه به اینکه درمانگاه دکتر حمیدیه در محدوده حرکت راهپیمایان قراردارد، این مرکز خدمات فوریتهای پزشکی در طی زمان راهپیمایی را به مراجعان ارائه نمود.

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ ۱۵:۳۹