اسامی برندگان مسابقات ورزشی دهه فجر مرکز بهداشت صنعتی اعلام شد

اسامی برندگان مسابقات ورزشی دهه فجر مرکز بهداشت صنعتی اعلام شد
همزمان با ایام دهه مبارک فجر ، مسابقات ورزشی در سالن غدیر مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برنامه ریزی و برگزار گردید و برندگان در سه رشته تنیس روی میز ، فوتبال دستی و پرتاب دارت مشخص و معرفی گردیدند .
تنیس روی میز :

رتبه

بانوان

آقایان

نفراول

مژگان الله‏وردیزاده

سید مسعود مشعشعی

نفر دوم

پریوش مختاری

فرخ عسگری

نفر سوم

شهناز بخشی

حسین قرباندوست

فوتبال دستی :

رتبه

بانوان

آقایان

نفراول

مریم تاروردی

محمدرضا جهانگیری

نفر دوم

شهین طیباتی

ایرج بختیاری

نفر سوم

معصومه محمدی منش

اکبر علیزاده

پرتاب دارت :

رتبه

بانوان

آقایان

نفراول

سکینه شهابی

حسن شکری

نفر دوم

فیروزه عفافی

مرتضی باقری

نفر سوم

پروانه ترکی

حسن جلالی

 

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۵۴