یازدهمین همایش مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد.

یازدهمین همایش مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد.
همایش بیماری صرع و PTSD (اختلالات ناشی از حادثه) درتاریخ هفدهم بهمن ماه با حضور بیش از 100 نفر از همکاران و ایثارگران گرانقدر شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار گردید.

این همایش با بیانات آقای دکتر فرنقی زاد مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی حول محور نقش توکل به خدا در کاهش استرس انسانها آغاز گردیده و با سخنرانی جناب آقای دکتر حسین دلاور کسمائی معاون آموزش و پژوهش انجمن صرع ایران واستادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ارتباط با راههای تشخیص صرع و اقدامات لازم در کاهش استرس پس از سانحه پایان یافت .

در حاشیه همایش به همت انجمن صرع ایران پمفلتهای آموزشی در رابطه با دانستنیهای صرع به مدعوین محترم تقدیم شد.

۱۸ بهمن ۱۳۹۱ ۱۲:۳۹