تیم پایش سلامت دربیست و یکمین سفر خود میهمان بندر عباسی ها شدند

تیم پایش سلامت دربیست و یکمین  سفر خود  میهمان بندر عباسی ها شدند
تیم پایش سلامت مرکز بهداشت صنعتی در مورخه 3 بهمن ماه 30 نفر از همکاران شاغل در بندر عباس وخانواده های محترمشان را مورد معاینه پزشکی و دهان و دندان قرار دادند.
تیم اعزامی پایش همزمان با معاینات، نحوه درست و عملی شیوه استفاده از نخ دندان و مسواک را به همکاران و خانواده ایشان  آموزش داده و آموزشهای پزشکی با موضوعات مختلف درمانی را در قالب لوح فشرده به ایشان تقدیم کردند.

تیم پایش سلامت 24  و  25  دی ماه نیز  میهمان همکاران شاغل در استان یزد و کرمان بودند که در این سفر مجموعا 63 نفر از همکاران و خانواده هایشان را مورد معاینات و آموزشهای لازم قرار گرفتند.

شایان ذکر است همکاران شاغل در استانها با ابراز قدرانی از انجام طرح پایش به این نکته اشاره کردند که نخستین بار است که گروه پایش سلامت به این شهرستانها اعزام شده است .

3134  ۹ بهمن ۱۳۹۱ ۱۰:۵۴