همایش قوانین حاکم بر خانواده در شرکت ارتباطات زیرساخت برگزارشد

همایش قوانین حاکم بر خانواده در شرکت ارتباطات زیرساخت برگزارشد
همایش قوانین حاکم بر خانواده در شرکت ارتباطات زیرساخت صبح امروزازساعت 10تا12در سالن شهید نصراللهی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت ،در این همایش دکتر محمد رضا فرنقی زاد مشاور خانواده با اشاره به اینکه عشق واقعی ،فقط مخصوص خداست گفت:ما در قوانین حاکم بر خانواده از دوست داشتن صحبت می کنیم .

مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان ستون های اصلی خانواده رااحترام،اعتماد،اعتقادو اجتناب برشمردوگفت:صمیمیت به معنای بی احترامی درروابط خانوادگی نیست.

فرنقی زادبا اشاره به اینکه در بحث اعتماد ،اصل صداقت مطرح است، ادامه داد:دوری از فضای ابهام در ایجاد فضای اعتماد بسیار مهم است.

مشاور خانواده در پایان، ستون های فرعی خانواده را ابراز،التزام ،اتکال و امید معرفی کردوگفت:3درصد از مردم اهداف زندگی خودرامکتوب می کنندو99درصد از افراد موفق از همین گروه هستند.

۲۷ دی ۱۳۹۱ ۱۰:۰۸