پنجمین جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد .

پنجمین جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد .
پنجمین جلسه هم اندیشی مدیریت و پرسنل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان درفضایی صمیمی در محل نمازخانه مرکز برگزار شد.

دکتر فرنقی زاد  مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در این جلسه  از همراهی   و هم گامی صمیمانه  همکاران مرکز در طول 10 ماه گذشته در خصوص آغاز گام های نوین و اصلاحات بنیادین در روند ارائه خدمات به همکاران شرکت قدردانی نموده و تشکیل اتاق فکر جهت تعامل ، تضارب تجربیات و بهره جویی از ایده های پزشکان و دندانپزشکان  و کارشناسان بخش ها جهت ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت مراجعین را نوید دادند .

ایشان در ادامه از اجرایی شدن طرح دندانپزشک خانواده و ساماندهی پذیرش و نوبت دهی مرکز خبر داد.  

۲۰ دی ۱۳۹۱ ۱۲:۰۵