طرح سلامت دهان و دندان به زودی اجرایی می‏گردد.

طرح سلامت دهان و دندان به زودی اجرایی می‏گردد.
پس از اتمام مرحله پایش همکاران شرکت ارتباطات زیر ساخت ، طرح سلامت دهان و دندان به مرحله اجراء گذاشته می‏شود.

دکتر عباس حاج عابدینی معاون مرکز بهداشت صنعتی گفت: " در این طرح ، کارکنان می بایستی یکی از دندانپزشکان مرکز بهداشت صنعتی را به عنوان دندانپزشک خانواده خود انتخاب و تعیین نمایند.

در مرحله بعد اعضا خانواده کارکنان توسط دندانپزشک خانواده مورد معاینه و درمان قرار خواهند گرفت و پس از اتمام مراحل ترمیم به افراد گواهی سلامت دهان و دندان اعطاء می‏گردد."

۱۹ دی ۱۳۹۱ ۱۰:۵۹