تیم پایش میهمان همکاران زاهدانی شد.

تیم پایش میهمان همکاران زاهدانی شد.
تیم پایش مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان متشکل از پزشک ، دندانپزشک ،بهداشتکار دهان و دندان و یک کارشناس پرستاری در هیجدهمین سفر خود در تاریخ نهم دیماه به استان سیستان و بلوچستان رفتند .

'گروه پایش در طی این سفر 25 نفر از همکاران و خانواده های محترمشان در شهر زاهدان را تحت معاینه قرار داده و مطالب بهداشتی و علمی را در قالب لوح فشرده به آنان تقدیم کردند. 

Project1  

۱۲ دی ۱۳۹۱ ۱۵:۲۲