بخش نوا ( گوش و حلق و بینی ) مرکز بهداشت صنعتی مجهز به جدیدترین دستگاه ادیومتری شد

بخش نوا ( گوش و حلق و بینی ) مرکز بهداشت صنعتی مجهز به جدیدترین دستگاه ادیومتری شد
با پشتیبانی جناب آقای مهندس راسخ ، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت و به منظور تسهیل در خدمت رسانی به همکاران محترم ، بخش نوا به دستگاههای جدید شنوایی سنجی مجهز گردید.


دستگاه کلینیکال ادیومتری مدل CA 90/A  از جدیدترین سری دستگاههای شنوایی سنجی با قابلیت فرمان‏پذیری صفحه لمسی و مانیتور نمایش بوده که توانایی انجام آزمون های پایه شنوایی ادیومتری تن خالص یا Pure tone Audiometry و ادیومتری گفتار Speech Audiometry که از آزمونهای پایه شنوایی محسوب می شوند را دارد.

 (P.T.A‌)  اولین و اساسی‏ترین آزمون در سنجش شنوایی فرد می‏باشد. این آزمون توسط دستگاه ادیومتر و در کلینیک شنوایی سنجی مرکز بهداشت صنعتی که ازنظر اکوستیکی دارای شرایط ویژه ای است انجام می شود . 

ادیومتر

۴ دی ۱۳۹۱ ۰۹:۵۱