طرح پایش سلامت این بار در استان قم اجرا گردید.

طرح پایش سلامت این بار در استان قم اجرا گردید.
تیم پایش سلامت مرکز بهداشت صنعتی وسلامت کارکنان در تاریخ 29 آذر ماه همکاران شاغل در استان قم و خانواده‏های محترم ایشان را تحت معاینات پزشکی و دهان و دندان قرار دادند.

شایان ذکر است استان قم پانزدهمین استانی است که پایش سلامت در آن انجام می‏شود که در این مرحله 29 نفر از همکاران به همراه خانواده‏هایشان مورد معاینه قرار گرفتند و آموزشهای لازم در زمینه سلامت و پیشگیری داده شده و لوح فشرده حاوی مطالب بهداشتی به ایشان تقدیم شد .

تیم پایش سلامت در ادامه این طرح در تاریخ 3 دی ماه جهت ارائه خدمت میهمان استان مرکزی خواهد بود .


۲ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۵۳