طرح پایش سلامت در استان خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی نیز انجام گردید.

طرح پایش سلامت در استان خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی نیز انجام گردید.
تیم پایش سلامت این بار با سفر به شهرهای بجنورد ، مشهد و بیرجند از تاریخ 13 تا 16 آذر ماه توفیق انجام معاینات پزشکی و دندانپزشکی 126 نفر از همکاران و خانواده محترم ایشان را داشتند .

دکتر حاج عابدینی معاون مرکز و سرپرست گروه پایش گفت: این معاینات با هدف غربالگری و پیشگیری انجام شده و همزمان آموزشهای لازم در زمینه بهداشت و سلامت همراه با اهداء لوح فشرده کمک آموزشی به همکاران ارائه میگردد .

وی افزود: طرح پایش سلامت تا کنون در 14استان کشور انجام شده است که به یاری حق در مورخه 19 آذر ماه گروه پایش میهمان استان البرز خواهند بود .

Doc2


۱۹ آذر ۱۳۹۱ ۰۹:۲۴