پایش سلامت همکاران دراستانهای شمالی کشور انجام پذیرفت

پایش سلامت همکاران دراستانهای شمالی کشور انجام پذیرفت
در پی اجرای طرح پایش سلامت دراستانها ،هفته گذشته همکاران استان گلستان ،مازندران و سمنان به همراه خانواده‏هایشان تحت معاینات پزشکی و دهان ودندان قرار گرفتتند.

به نقل از تیم اعزامی این طرح در 3 استان مذکور با استقبال بی نظیر همکاران مواجه شده و ایشان از توجه و سعی شرکت در جهت بهبود سلامت همکاران در استانها تشکر و قدردانی نمودند.در ضمن معاینات، آموزش مراقبتهای لازم بهداشتی و درمانی به ایشان داده شده و به همکاران و خانواده هایشان جزوات و پمفلتهای آموزشی اهداء گردید.

گروه پایش سلامت مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان این بار در تاریخهای 23 لغایت 25 آبان ماه در استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام جهت ارائه خدمت به خانواده زحمتکش و عزیز شرکت ارتباطات زیر ساخت در غرب کشور حضور خواهد داشت.

ایمان داریم که دستاورد این طرح موجبات ارتقاء سلامت همکارانمان و خانواده هایشان را فراهم می کند .

۱۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۱:۳۰