سالن ورزشی غدیر در مرکز بهداشت صنعتی افتتاح شد

سالن ورزشی غدیر در مرکز بهداشت صنعتی افتتاح شد
ظهر امروز 15 / 8 / 91 سالن ورزشی پرسنل مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در طبقه پنجم مرکز افتتاح شد.

همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر ، سالن ورزشی غدیر در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با حضور جناب آقای مهندس راسخ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع ، و مدیران زیر مجموعه این معاونت افتتاح شد.

مهندس راسخ در مراسم افتتاحیه این سالن در جمع کارکنان مرکز بهداشت گفت: یکی از برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت، فراهم نمودن امکانات یکسان در واحدهای مختلف شرکت می باشد.لذا بایستی امکانات مرکز بهداشت در تمامی نمایندگی های استانی مهیا گردد. 

وی در ادامه با تشکر از کارکنان زحمتکش مرکز بهداشت گفت: خوشبختانه در طی چند ماه گذشته تعامل مر کز بهداشت با واحدهای ستادی شرکت بهبود یافته و بر اساس نظرسنجی های انجام شده سطح رضایت کارکنان شرکت از عملکرد مرکز بهداشت افزایش چشمگیری داشته است.

در پایان مهندس راسخ و مدیران همراه ضمن افتتاح سالن غدیر از امکانات ورزشی فراهم شده و همچنین از انبار جدید مرکز بازدید بعمل آوردند.

۱۵ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۴۹