پایش سلامت همکاران شاغل در استانهای همدان و زنجان انجام شد

پایش سلامت همکاران شاغل در استانهای همدان و زنجان انجام شد
طرح پایش سلامت عمومی و دهان و دندان در مورخه 25 و 26 مهرماه توسط تیم پایش مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در استان های همدان و زنجان انجام گردید.

   در این طرح همکاران و خانواده های محترمشان مورد معاینات عمومی پزشکی و دهان و دندان قرار گرفته و آموزشهای لازم در این خصوص به ایشان داده شد.

IMG_4606                                 IMG_4654

به نقل از دکتر حاج عابدینی مسئول تیم پایش ؛ به یاری حق تعالی گروه پایش سلامت در مورخه 9 و 10 و 11 آبان ماه 1391 جهت خدمت رسانی به خانواده های محترم و همکاران شاغل در استانهای گلستان ، مازنداران ، و سمنان به مراکز استان اعزام خواهند شد.


۳۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۱:۰۴