تائید نسخ پزشکی و دندانپزشکی در ساختمان شماره 3

تائید نسخ پزشکی و دندانپزشکی در ساختمان شماره 3
از تاریخ 91/7/22 کلیه نسخ پزشکی و دندانپزشکی همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت در ساختمان شماره 3 انجام می پذیرد.

رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان بیان نمود: به جهت تسهیل در روند رسیدگی و تائید نسخ پزشکی، همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت می توانند از این پس همه روزه جهت ارائه مدارک خود به ساختمان شماره 2 طبقه دوم اتاق 208 _ آقای عسگری _مراجعه نمایند.

دکتر فرنقی زاد ادامه داد : تائید نسخ دندان پزشکی همه روزه از ساعت 16- 8 در درمانگاه شهدای زیرساخت انجام می پذیرد. 
۱۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۲۳