نخستین پایش سلامت کارکنان شاغل در استانها با موفقیت انجام شد

نخستین پایش سلامت کارکنان شاغل در استانها با موفقیت انجام شد
در این طرح که در شهرهای اردبیل، تبریز وارومیه انجام شد ،160 نفراز همکاران وخانواده‏های محترمشان مورد معاینه پزشکی و دندانپزشکی قرار گرفتند آموزش های لازم به ایشان داده شد.به منظور تکریم از استانهای زلزله زده معاونت درمان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شخصاًجهت نظارت بر طرح، در محل حاضر شدند.

دکتر حاج عابدینی گفت: حضور ، همکاری و مساعدت مسئولین استان با تیم سلامت در بهبود روند طرح تاثیر بسزایی داشت که بدینوسیله از ایشان تقدیر میگردد. امید است انجام این پایش ها گامی موثر در سلامت همکاران و خانواده های محترمشان باشد.

مرحله بعدی طرح پایش سلامت بزودی دراستانهای قزوین، زنجان و همدان انجام خواهد شد .


2223 2373

2219

2275 2218

2165

 2270 2237

2162

۱۷ مهر ۱۳۹۱ ۱۰:۱۵