حداقل روزی 15 دقیقه بخندید

حداقل روزی 15 دقیقه بخندید
دانشمندان معتقدند تأثیرات مثبتی که خندیدن بر روی شریان ها میگذارند برابر با فواید فعالیت های جسمی (مانند ورزش) و دارو های کاهنده ی کلسترول است.

این تحقیقات نشان میدهد که برای کسب فواید، حداقل باید 15 دقیقه در روز خندید.   محققان  به منظور دستیابی به این نتایج وضعیت پوشش داخلی رگهای خونی را در گروهی از افراد قبل و بعد از تماشای یک نمایش کمدی سرگرم کننده و یک نمایش غم انگیز با هم مقایسه کردند. نتایج این مشاهدات حاکی از آن است که خنده موجب انبساط رگهای خونی حداکثر تا سقف 50 درصد می شود و این انبساط رگ ها در پیشگیری از انقباض شریانی، سکته و ایست قلبی نقش مهمی ایفا می کند.

 

خنده  

این بررسی ها نشان می دهد هورمون های استرس مانند کورتیزول و اپی نفرین براثرتماشای فیلم خنده آور به میزان چشمگیری کاهش می یابد. اگر چه خندیدن در ابتدا باعث افزایش ضربان قلب می شود اما بزودی به میزان قابل توجهی قلب آرام می شود و در نتیجه فشار خون کاهش پیدا می کند. به گفته ی محققان خندیدن باعث آرامش ماهیچه های اسکلتی و نگهدارنده می شود. در نتیجه گردش خون را در ماهیچه ها بهبود می بخشد و باعث ترشح هورمون هایی می شود که با شادی در ارتباط هستند به علاوه خنده، سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند و از بدن در برابر بیماری هایی چون سرطان و بیماری های قلبی محافظت می نماید. 

               

آرین قاسمیه - کارشناس پرستاری                                                  

۱۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۲:۲۳