تقدیر مهندس محمدی زاده ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همکاری وزارت ارتباطات

تقدیر مهندس محمدی زاده ، معاون رئیس جمهور  و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همکاری وزارت ارتباطات
مهندس محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دومین جلسه کارگروه اجرایی بند الف ماده 189 که با حضور نمایندگان سازمانها و وزارتخانه های مختلف برگزار شد ، از همکاری و اقدامات انجام شده در این زمینه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکر و قدردانی کرد .

دکتر فرنقی زاد رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان و نماینده وزارت ارتباطات در این کارگروه گفت : در این جلسه راهکارهای اجرایی شدن بند الف ماده 189 در خصوص افزایش آگاهی عمومی در حفاظت از محیط زیست بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت .

وی گفت : براساس موافقت معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ،برنامه آموزشی مهارتهای محیط زیستی برای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است .
۳ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۱۵