12نکته برای انتخاب ایستگاه کاری کامپیوتری ارگونومیک

12نکته برای انتخاب ایستگاه کاری کامپیوتری ارگونومیک

 

1-یک صندلی خوب به همراه یک تکیه گاه و نشیمنگاه قابل تنظیم انتخاب کنید.

      2-بالاترین سطح مانیتور باید 5 تا 8 سانتی متر بالای سطح چشم شما باشد.

3-صفحه نمایش (مانیتور) بدون درخشندگی زیاد باشد، در صورت لزوم از عینک مخصوص ضد اشعه استفاده کنید.

4-فاصله بدن شما تا مانیتورباید به اندازه طول دست شما باشد.

5-پاهای شما باید به راحتی روی زمین یا زیر پایی مناسب قرار گیرد.

6-در صورتی که تایپ می‌کنید حتماً از یک نگه دارنده‌ کاغذ که هم سطح مانیتور شما باشد استفاده کنید.

7-مچ شما نباید در حالت خم باشد و در زمان استفاده از کی برد، موس و سایر وسایل ورودی مچ در امتداد ساعد باشد تا به راحتی از این وسایل استفاده کنید.

8-بازوها و آرنجها زمانی آرامش دارند که نزدیک بدن باشند.

9-کی‌برد و مانیتور را مرکز به مرکز با بدن خود قرار دهید.

10-از میزی استفاده کنید که یک سطح جدا کننده یا نگه دارنده با ارتفاع مناسب و قابل تنظیم برای کی‌برد داشته باشد.

11-نگه دارنده کی‌برد باید ثابت بوده در صورت کار با کی‌برد نلرزد.

12-در هنگام کار با کامپیوتر مرتباً در زمانهای کوتاه به خود استراحت داده بلند شوید چند قدم راه بروید و در صورت امکان کمی نرمش کنید. این عمل بسیار اهمیت دارد. 

2124   2125

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ ۰۸:۵۰