همایش آموزش کمک های اولیه و امداد در زلزله در مجتمع انقلاب اسلامی (LCT) برگزار شد.

همایش آموزش کمک های اولیه و امداد در زلزله در مجتمع انقلاب اسلامی (LCT) برگزار شد.
بنابر در خواست همکاران شاغل درمجتمع LCT مباحث آموزش کمک های اولیه و امداد در هنگام زلزله با حضور 70 نفر از ایشان در مورخه 19/6/91 در سالن اجتماعات آن مجتمع برگزار شد.


مقصودی زند ، مسئول آموزش و بهسازی مرکز بهداشت صنعتی ، علت برگزاری مجدد این همایش را استقبال همکاران از آموزش مباحث کمکهای اولیه بیان نمود و اظهار داشت نظر به رسالت این مرکز در امر آموزش سلامت و بهداشت کارکنان ، این برنامه بصورت مجزا و خارج از برنامه ریزی ماهیانه طراحی و برگزار گردید.


در این همایش ، آقای دکتر حاج عابدینی معاونت درمان مرکز ، به نقش پیشگیری قبل از درمان در امور بهداشتی و اهمیت آن در سلامت فردی و اجتماعی اشاره نمودند.در ادامه ، آقای دکتر عبداللهی از مسئولین اورژانس کشور و پزشک اورژانس مرکز بهداشت نیز به آموزش عملیات احیاء قلبی وریوی در سطوح مختلف پرداختند.


آقایان حلاج ، میرزایی و خانم محمدی منش که از کارشناسان پرستاری آزموده و مجرب اورژانس مرکز می باشند نیز درخصوص امداد و نجات در زلزله – خونریزی و پانسمان و انسداد راههای هوایی کارگاه عملی خود را برگزار نمودند.


22


همچنین نتایج بررسی نظر سنجی بعمل آمده در همایش قبلی این مرکز تحت عنوان " پیشگیری از سرطان" به شرح زیر اعلام می گردد: 

1-تکرار و استمرار برنامه ها                                                            30 %

2-ایجاد واحد پایش سلامت                                                           15 %

3-تهیه و توزیع ابزارهای آموزشی                                                                                                      15 %

4- اطلاع رسانی به موقع زمان اجرای همایش                                   10 %

5- نظرات متفرقه                                                                          30 %

 

این مرکز با استعانت از خداوند متعال و به یاری مسئولین محترم و شما همکاران عزیز تمام تلاش خود را خواهد نمود تا به درخواست های شما عزیزان جامه عمل بپوشاند.
 

۲۰ شهریور ۱۳۹۱ ۱۰:۰۴