انتصاب دکتر عباس حاجی عابدینی به عنوان معاون مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان

انتصاب دکتر عباس حاجی عابدینی به عنوان معاون مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان
دکتر عباس حاجی عابدینی از پزشکان متعهد و توانمند مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان طی حکمی به مدت چهارسال به عنوان معاون این مرکز منصوب گردید
دکتر فرنقی زاد ، رئیس مرکز ، در مراسم معارفه جدید ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر رضوانی که مدت ۷ سال این مسئولیت را به عهده داشتند ، گفت: حضور نیروهای جوان و فعال ، کمک مؤثری به پویایی مرکز خواهد نمود و امیدواریم با کمک و همراهی همه کارکنان مرکز بهداشت صنعتی را به مرکز ایده آل و موفق در ارئه خدمات تبدیل کنیم.
۱۵ شهریور ۱۳۹۱ ۱۱:۴۲