سومین جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد

سومین جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد
این جلسه در مورخه 13/6/91 در راستای اجرای بهتر اهداف سازمانی و قوانین اداری، همزمان با مراسم تودیع و معارفه معاون محترم درمان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی مرکز دکتر فرنقی زاد مدیر کل محترم مرکز بهداشت صنعتی ضمن تشکر از همکاری و مساعدت پرسنل در ارائه خدمات شایسته به مراجعین محترم، ایشان را به استمرار جلسات هم اندیشی و رایزنی متقابل جهت بالا بردن بهره وری مرکز رهنمود نموده و ضمن تاکید بر رعایت نظم ، انضباط ، اصول و قوانین اداری ، تکریم ارباب رجوع در راستای اهداف عالی شرکت را سرلوحه کار قرار دادند .

در ادامه جلسه به 9 نفر از شرکت کنندگان خانم در مسابقه کتاب "چرا با حجاب شدم" اثر استاد شهید مطهری به قید قرعه هدایای ارزشمندی تقدیم گردید .

در بخش سوم از خدمات ارزشمند و شایسته جناب آقای دکتر قوام الدین رضوانی که بمدت 7 سال عهده دار مسئولیت معاونت درمان مرکز بودند تقدیر و تشکر بعمل آمده و آقای دکتر عباس حاج عابدینی از پزشکان رسمی، آزاده، جانباز، متعهد و معتمد در امور پزشکی، طی حکمی بعنوان معاونت درمان جدید معرفی گردیدند . 


دکتر رضوانی                                       دکتر حاج عابدینی 

دکتر قوام الدین رضوانی                                                          دکتر عباس حاج عابدینی 


۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ۱۰:۱۸