شرکت ارتباطات زیرساخت با بیمه درمانی آسیا قرار داد منعقد کرد

شرکت ارتباطات زیرساخت با بیمه درمانی آسیا قرار داد منعقد کرد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت آقای «مجید شهبازی »مدیر کل امور اداری و منابع انسانی این شرکت با اعلام این مطلب افزود:سرانه بیمه مکمل برای همکاران 267 هزار ریال است که درصدی ازهزینه بیمه تکمیلی همکاران و افراد تحت تکفل آنان توسط خود فرد و بقیه توسط شرکت پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه توضیح داد:در این قرارداد تعهدات درمانی مناسبی پیش بینی شده است  و بیمه مکمل درمان و اختیاری عمر تا سقف هفت میلیون تومان  نیز در این قرار داد پیش  بینی شده است که در صورت فوت به باز ماندگان پرداخت می شود.

آقای شهبازی در ادامه توضیح داد: همکاران برای افراد غیر تحت تکفل  مانند پدر و مادر کل سقف تعهد را می پردازند و شرکت ارتباطات زیرساخت سهمی را برای آنان پرداخت نخواهد کرد.

وی در ادامه توضیح داد: تلاش زیادی داشتیم که با بیمه ایران قرار داد ببندیم اما بیمه ایران نپذیرفت که با این قیمت بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد  و برای تحت پوشش قراردادن بازنشستگان سرانه  بیمه  بسیار بالاتری را درخواست کرد که پذیرفته نشد.

جهت دریافت اطلاعات در خصوص بیمه تکمیلی آسیا اینجا را کلیک نمائید.

۱۷ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۰۶