کلاس آموزشی ویژه دندانپزشکان در درمانگاه دکتر حمیدیه برگزار شد

کلاس آموزشی ویژه دندانپزشکان در درمانگاه دکتر حمیدیه برگزار شد
همگام با پیشرفت و تحول در علم و تکنولوژی در درمانهای دندانپزشکی و به جهت ارتقاء سطح علمی و آشنایی همکاران دندانپزشک با سیستم فایلهای چرخشی در درمان ریشه، یک دوره کلاس ۴ ساعته با حضور جناب آقای دکتر بابک فرزانه متخصص درمان ریشه برگزار شد.
این دوره که در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۲ از ساعت ۱۴-۱۸ بعد از ظهر برگزار گردید، مورد استقبال همکاران بخش دندانپزشکی قرار گرفت.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۵۱