آبشار پلنگ دره

آبشار پلنگ دره
شما در این مسیر ، شاهد یکی از زیباترین جنگلهای جهان هستی خواهید بود . جالب اینکه ،توریستهای عاشق طبیعت ، از کشور (نیوزیلند ،آمریکا و فرانسه ) بر این عقیده اند که قسمت ابتدایی این جنگل ، نمرهء ممتاز در زیبایی را کسب نموده ، همچنین در این سفر ،شاهد یک رودخانه ای زلال و زیبا ، آبشار  8 متری و ریزش آب به حوضچه سنگی خواهید بود .

   شرایط رفتن ؛ از نفار(با ماشین) به مدت یک ساعت جاده خاکی (۱۳ کیلومتر) طی مسیر میکنید تا به پلنگ دره برسید 

از محاسن رفتن به پلنگ دره : در هر وضعیت آب و هوایی میشود رفت ، پیاده روی اجباری ندارد ، با هر سن و سالی (خرد سال و افراد مسن ) میتوانید همسفر شوید

شایان ذکر اینکه،جهت رفتن به آبشار پلنگ دره و حوضچه سنگی ، باید یک بار از عرض رودخانه (۱۵ متری) به عمق نیم متری عبور کنید که دمپایی یادتان نرود.

 تصاویر مربوط به رفتن آبشار پلنگ دره

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۳۲