زیرساخت موفق به دریافت گواهینامه بین المللی BS OHSAS 18001:2007 شد

زیرساخت موفق به دریافت گواهینامه بین المللی BS OHSAS 18001:2007 شد
شرکت ارتباطات زیرساخت در مسیر بهبود مداوم و پایدارموفق به دریافت گواهینامه بین المللی BS OHSAS 18001:2007 ازشرکت IMQشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت مهندس محمود خسروی معاون وزیر،رییس هیات مدیره ومدیر عامل این شرکت با اعلام این مطلب افزود:برهمین اساس این شرکت با دریافت این گواهی نامه از حق ثبت ملی از طریق مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)برخوردار شد.

وی در ادامه توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت با رعایت الزامات استاندارد و مستند سازی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، اجرای قوانین وزارت کاردرخصوص سلامت شغلی وپیش گیری از عوامل بیماری زا، موفق شد این گواهی نامه بین المللی را دریافت کند و همزمان استانداردهای بین المللی مرتبط و الزامات خاص کارفرمایان را در این چارچوب به صورت جدی عملیاتی کرد.
۱۰ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۴۴