رسیدن به یک شهر الکترونیک رویا نیست

ما باور داریم با ارتقاء سطح دانایی افراد در زمینه (ICT) و ارتباط تنگا تنگ آن با بالا رفتن سطح کیفی زندگی آنها، می توانیم نهایت بهره وری را از منابع حاضر در محیط زیست که نعمت بیکران خداوندی است داشته باشیم وفرزندان ونسلهای آینده خود را بادنیای زیبایی که امروز می توان برای فردای آنها ساخت بدرقه زندگی پر بار وسالمی سازیم .
آیا تا به حال به مزایای فناوری اطلاعات (ICT) در زندگی خود اندیشیده اید ؟
آیا می دانید این فناوری در ارتباط با مقوله محیط زیست تا چه اندازه تاثیر گذار می باشد ؟
ما باور داریم با ارتقاء سطح دانایی افراد در زمینه (ICT) و ارتباط تنگا تنگ آن با بالا رفتن سطح کیفی زندگی آنها، می توانیم نهایت بهره وری را از منابع حاضر در محیط زیست که نعمت بیکران خداوندی است داشته باشیم وفرزندان ونسلهای آینده خود را بادنیای زیبایی که امروز می توان برای فردای آنها ساخت بدرقه زندگی پر بار وسالمی سازیم .
امروزه با کمک ICT میتوانیم سیستم های آموزشی ،سیستمهای اداری الکترونیکی ،بانکداری
الکترونیک ، سیستم های اطلاع رسانی ضروری و هر آنچه دراین زمینه که به تسریع امور زندگی ما کمک نماید را ارتقاء دهیم ، و در پی آن مسافرتهای درون شهری وبین شهری غیر ضروری را کاهش دهیم و به تبع آن از اتلاف انرژی ناشی از مصرف سوخت وانتشار97 تا 98 درصد گازهای گلخانه ای متصاعده در سطح کلان شهرها ومراکز صنعتی بخصوص گاز CO2 که دلیلی برای وارونگی های هوا ومحصول بزرگ ومضر مصرف سوخت بی رویه وسایل نقلیه موتوری می باشد جلوگیری کنیم وسالانه جان بسیاری از افراد مسن ، کودکان وبیمارانی را که به کام مرگهای زود هنگام ناشی از آلودگی های هوا کشیده می شوندرا نجات دهیم.
هدف ما اطلاع رسانی به شما عزیزان می باشد و دراین راستا مطالبی را پی در پی ارا ئه خواهیم کرد از آن جمله ارتباط ICT با سایر عوامل تاثیر گذار بر حیات انسانها ، نظیر آب وخا ک
و جنگلها و هر آنچه در اطراف ما نقش آفرین هستند را بررسی کرده و هر بار به یک مبحث می پردازیم .
۸ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۴۷