دیابتی‌های مجاز به روزه‌داری در دو تا سه مرحله افطار کنند

دیابتی‌های مجاز به روزه‌داری در دو تا سه مرحله افطار کنند
لازم است دیابتی‌های مجاز به روزه‌داری بین 2 تا 3 وعده افطار کنند و با نظر پزشک خود 30 تا 50 درصد از میزان داروی خود را کاهش دهند.

دیابتی‌هایی که سن آنان بالاست و تمایل به روزه‌داری دارند باید فشار خون و وضعیت قلب آنها علاوه بر قند خون آنان کنترل شود تا مشخص شود که آیا آمادگی روزه‌داری را دارند یا نه، از سوی دیگر دیابتی‌های مجاز به روزه‌داری در ماه شعبان یکی دو روز روزه بگیرند تا بدن آنها با شرایط روزه‌داری هماهنگ شود.

دیابتی‌هایی که دارو مصرف می‌کنند و روزه می‌گیرند باید ارتباط تنگاتنگی با پزشک معالج خود داشته باشند تا اگر هنگام روزه‌داری دچار مشکل شدند، پزشک میزان دارو را با کالری مصرفی تنظیم کند.

روزه‌داری برای بیمارانی که متفورمین مصرف می‌کنند یا بدون مصرف دارو قند خون خود را کنترل می‌کنند، مفید است چون بیشتر این بیماران دچار افزایش وزن هستند و با روزه‌داری می‌توانند وزن خود را کاهش دهند.

بیشتر دیابتی‌های تحت درمان با انسولین اجازه روزه‌داری ندارند، در برخی موارد خاص بیماران مجاز به گرفتن روزه هستند. قند این دیابتی‌ها در سه ماه پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان باید در حد طبیعی باشد.

قند دیابتی‌ها پیش از سحر و افطار باید 90 تا 130، دو ساعت پس از افطار و سحر 160 باشد و حدود ساعت 13 تا 15 کمتر از 70 نباشد البته برای دیابتی‌هایی که انسولین تزریق می‌کنند بسیار دشوار است که قند خود را در این حد کنترل کنند.

دیابتی‌هایی که از داروهای پایین‌ آورنده قند خون استفاده می‌کنند، مانند گلیبن کلامین یا قند خون خود را بدون دارو کنترل می‌کنند باید قندشان پیش از افطار و سحر بین 90 تا 130 باشد. بین ساعت 13 تا 15 دو ساعت پس از افطار و سحر بالای 180 نباشد. 

۵ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۵۴