مراحل عملیاتی رسیدن به موفقیت درکار و زندگی

مراحل عملیاتی رسیدن به موفقیت درکار و زندگی

1- داشتن هدف :

اهداف خود را در زندگی مشخص کرده و آنها را با توجه به میزان اهمیت آن دسته بندی کنید . هدف وضعیت آینده ما را معلوم می کند انتخاب هدف یکی از ضروریات زندگی میباشد . یکی از ضروریات انتخاب هدف این است که تمرکز ذهنی را به همراه خواهد داشت و داشتن ذهن متمرکز یکی از شرطهای موفقت است .


2- برنامه ریزی :

امیر مومنان (ع) می فرماید : استواری زندگی به برنامه ریزی نیکو و .... آن دوراندیشی نیکو است . با برنامه ریزی برای اهداف از پیش تعیین شده روشهای عقلانی فراهم می آوریم . برنامه ریزی پلی است بین آنجایی که قرار داریم و آنجایی که می خواهیم برویم و امکان تحقق خواسته ها را فراهم می سازد . بهتر است دو نوع برنامه ریزی کوتاه مدت برای اهداف یا کارهای روزانه یا هفتگی و برنامه ریزی بلند مدت برای رسیدن به اهداف مهمتر داشته باشیم .


success


3- تدبر و تفکر :

اندیشیدن از اوصاف خردمندان است پس ابتدا باید در زندگی برای انجام کارها تفکر نموده و با در نظر گرفتن نتیجه کار ، عمل کرد . چه زیبا فرموده شهید مطهری: ابتدا فکر کردن بعد تصمیم گیری و در آخر قاطعیت در انجام کارها .


4- تلاش و پشت کار:

خداوند در قران می فرماید : و ان لیس للانسان الا ما سعی _ انسان جز محصول کوشش خویش مالک چیزی نیست . پس کار و تلاش لازمه موفقت است همانگونه که حضرت علی (ع) فرموده : اگر جویای رستگاری هستید جدیت و تلاش را پیشه خود سازید .


5- استفاده از وقت و فرصتها :

رسول اکرم (ص) می فرماید : خداوند در زندگیتان نسیم های حیات بخشی را جا داده با آگاهی فراوان ، آن فرصتها را دریابید و از آنها استفاده کنید . استفاده مناسب از وقت و فرصتهای بدست آمده در طول زندگی انسان را سریعتر به موفقیت هدایت می کند . یاقوت با وقت بدست می آید ولی وقت با یاقوت بدست نمی آید .


محمدحسن منصوریان  محمدحسن منصوریان _ کارشناس ارشد روانشناسی

۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۲:۲۱