اردوی تفریحی فرهنگی گرمدره برگزار شد

اردوی تفریحی فرهنگی گرمدره برگزار شد
حمید رضا بختیاری رئیس اداره مالی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان گفت: " اردوی تفریحی فرهنگی ویژه خانواده کارکنان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان برگزار شد. در این برنامه بیش از ۳۰ خانواده حضور داشتند که مسابقات فرهنگی ورزشی مختلف برگزار شد"

وی یادآور شد " برگزاری چنین برنامه هایی در ایجاد نشاط سازمانی تأثیر بسیار زیادی دارد و امیدواریم نتیجه این برنامه ها در عملکرد کارکنان دیده شود"

برای دیدن تصاویر اینجا را کلیک کنید

۱۷ تیر ۱۳۹۱ ۱۰:۵۹