برقراری سرویس ایاب و ذهاب همکاران از ساختمان مرکزی تا مرکز بهداشت صنعتی

برقراری سرویس ایاب و ذهاب همکاران از ساختمان مرکزی تا مرکز بهداشت صنعتی
به منظور کاهش مشکلات ترددی کارکنان به مرکز بهداشت صنعتی، با دستور معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی، سرویس رفت و آمد جهت همکاران برقرار شده است.

دکتر فرنقی زاد رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان ادامه داد:

این سرویس روزانه و بر اساس ساعات ذیل در مسیر ساختمان مرکزی تا درمانگاه دکتر حمیدیه تردد می نماید و همکاران محترم می توانند از آن استفاده نمایند.

لازم به ذکر است برنامه های حرکت سرویس به شرح ذیل می باشد:

 حرکت از ساختمان مرکزی
 حرکت از مرکز فوریتها
 ۸:۳۰
 ۹:۳۰
 ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰
 ۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰
 ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰
 

۱۴ تیر ۱۳۹۱ ۱۱:۲۱