نقش عصبانیت در بالا رفتن کلسترول خون

نقش عصبانیت در بالا رفتن کلسترول خون
بررسی های جدید که توسط پژهشگران به عمل آمده حاکی از آن است که بین میزان کلسترول موجود در بدن هر فرد و نحوه عکس العمل وی در برابر ناملایمت ارتباط مستقیم وجود دارد.

براساس این گزارش کلسترول به عنوان عاملی که در بروز نارحتی های قلبی و تنگ شدن رگ های قلب و ایجاد سکته نقش دارد. افراد اعصبی و کسانی که در برخورد با بالادست ها خشم خود را فرو می خورند و سپس آن را بر سر زیر دستان خالی می کنند بیش از دیگران درمعرض عوارض ناشی از ازدیاد کلسترول قرار دارند به نحوه یکه اگر این افراد در نوع غذای مصرفی بی مبالات باشند به طور بسیار جدی در معرض خطراتناشی از وجود مقادیر زیاد کلسترول در خون قرار می گیرند.

   به اعتقاد پژهشگران عصبانی شدن یا عکس العمل های عصبی شدید سبب ترشح هورمون های خاص می گردد که میزان قند و چربی موجود در خون را بالا می برد و اگر این شیوه رفتار و خلق و خوی ادامه پیدا کند الگوی ازدیاد چربی در خون به صورت یک روند مستمر خواهد آمد. توصیه محققان به اشخاصی که در معرض ابتلا به ازدیاد کلسترول قرار دارند آن است در کنار رژیم های غذایی و فعالیت های ورزشی و تغییر در الگوی رفتاری خود کاستی از میزان حساسیت در برابر ناملایمات را نیز به طور جدی مورد توجه قرار دهند و از عصبانیت و پرخاشگری تا حد امکان پرهیز کنند.


   آرین قاسمیه _ کارشناس پرستاری۵ تیر ۱۳۹۱ ۱۴:۱۲