طرح سلامت دهان ودندان برگزار می شود

طرح سلامت دهان ودندان برگزار می شود
طرح سلامت دهان ودندان باهدف ارتقاء سلامت دهان ودندان کارکنان محترم زیر ساخت وبه همت کادر دندانپزشکی وتیم پایش مرکز بهداشت صنعتی وسلامت کارکنان از تاریخ 17 /4/91 آغاز میگردد.

 

به گزارش خبر نگار مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان، دکتر فیروزه عفافی مسئول بخش دندانپزشکی با اعلام این مطلب افزود:

این طرح شامل 4 مرحله است :
1- معاینه دهان ودندان کارکنان
2- آموزش بهداشت دهان ودندان
3- انجام درمانهای دندانپزشکی
4- معاینات دوره ای دهان ودندان هرشش ماه یکبار
که مرحله اول آن (معاینه دهان ودندان کارکنان ) ازتاریخ 17/4/91 تا تاریخ 30 /4/ 91 به مدت 11روز انجام میگیرد .
۴ تیر ۱۳۹۱ ۱۲:۳۶